Chuyên viên pháp chế

Mô tả công việc:

– Tham mưu cho Ban lãnh đạo về việc xây dựng hệ thống pháp chế, các nội quy/quy định/văn bản pháp luật của Công ty.
– Nghiên cứu, soạn thảo, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành về luật lao động, luật kinh tế, luật dân sự & tài liệu giao dịch của Công ty.
– Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
– Cập nhật các thay đổi trong quy định của pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty, và cung cấp thông tin cho Lãnh đạo công ty và các phòng ban liên quan.
– Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề pháp lý.
– Tham gia tố tụng theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty.
– Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
– Tham gia đàm phám với các đối tác của Công ty, hoàn thiện tính pháp lý trong đàm phán và soạn thảo Hợp đồng, thỏa thuận.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
– Đã có chứng chỉ luật sư.
– Có kinh nghiệm 5 năm làm việc về luật doanh nghiệp, đầu tư, có hiểu biết về đấu thầu , xây dựng là lợi thế.
– Sử dụng thành thạo Vi tính văn phòng.
– Trình độ ngoại ngữ: Khá.
– Có khả năng thu thập, tổ chức, phân loại thông tin có liên quan đến vấn đề cần giải quyết.
– Có tư duy phản biện tốt.
– Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt.
– Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu về thời gian.
– Có tinh thần chịu khó học hỏi và chịu áp lực công việc tốt.
– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.